بازدید مهندس سید محمد پژمان و هیات همراه از مرکز و بیمارستان ناظران (1396/11/19)   بازدید مهندس سید محمد پژمان و هیات همراه از مرکز و بیمارستان ناظران (1396/11/19)
به گزارش روابط عمومی انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی مشهد مهندس سید محمد پژمان شهردار سابق مشهد باتفاق هیات همراه از مرکز تخصصی رادیوتراپی و انکولوژی رضا (ع) بازدید نمودند.
----------- 1396/11/19 : تاریخ درج خبر -----------
برگزاری کارگاه رایگان "نقش سلامت روان در پیشگیری از بیماری های مزمن (سرطان، دیابت)" (1396/11/19)   برگزاری کارگاه رایگان "نقش سلامت روان در پیشگیری از بیماری های مزمن (سرطان، دیابت)" (1396/11/19)
سلسله کارگاه های رایگان هم گام و هم راستا با اهداف سازمان جهانی کنترل سرطان (uicc) به مناسبت "هفته سرطان" در مرکز تخصصی رادیوتراپی و انکولوژی رضا (ع) مطابق جدول زمانی برگزار می شود.
----------- 1396/11/19 : تاریخ درج خبر -----------
برگزاری کارگاه رایگان "مدیریت هیجانات روانی در بهبود کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان" (1396/11/18)   برگزاری کارگاه رایگان "مدیریت هیجانات روانی در بهبود کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان" (1396/11/18)
سلسله کارگاه های رایگان هم گام و هم راستا با اهداف سازمان جهانی کنترل سرطان (uicc) به مناسبت "هفته سرطان" در مرکز تخصصی رادیوتراپی و انکولوژی رضا (ع) مطابق جدول زمانی برگزار می شود.
----------- 1396/11/18 : تاریخ درج خبر -----------
برگزاری کارگاه رایگان "غربالگری، سبک زندگی و پیشگیری از سرطان" (1396/11/16)    برگزاری کارگاه رایگان "غربالگری، سبک زندگی و پیشگیری از سرطان" (1396/11/16)
سلسله کارگاه های رایگان هم گام و هم راستا با اهداف سازمان جهانی کنترل سرطان (uicc) به مناسبت "هفته سرطان" در مرکز تخصصی رادیوتراپی و انکولوژی رضا (ع) مطابق جدول زمانی برگزار می شود.
----------- 1396/11/16 : تاریخ درج خبر -----------
برگزاری کارگاه رایگان "وراثت و نقش آن در بروز سرطان" (1396/11/14)       برگزاری کارگاه رایگان "وراثت و نقش آن در بروز سرطان" (1396/11/14)
سلسله کارگاه های رایگان هم گام و هم راستا با اهداف سازمان جهانی کنترل سرطان (uicc) به مناسبت "هفته سرطان" در مرکز تخصصی رادیوتراپی و انکولوژی رضا (ع) مطابق جدول زمانی برگزار می شود.
----------- 1396/11/14 : تاریخ درج خبر -----------
برگزاری کارگاه رایگان " نقش تغذیه در پیشگیری از سرطان " (1396/11/11)      برگزاری کارگاه رایگان " نقش تغذیه در پیشگیری از سرطان " (1396/11/11)
سلسله کارگاه های رایگان هم گام و هم راستا با اهداف سازمان جهانی کنترل سرطان (uicc) به مناسبت "هفته سرطان" در مرکز تخصصی رادیوتراپی و انکولوژی رضا (ع) مطابق جدول زمانی برگزار می شود.
----------- 1396/11/11 : تاریخ درج خبر -----------
برگزاری کارگاه رایگان "نقش تغذیه در بهبود کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان" (1396/11/08)        برگزاری کارگاه رایگان "نقش تغذیه در بهبود کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان" (1396/11/08)
سلسله کارگاه های رایگان هم گام و هم راستا با اهداف سازمان جهانی کنترل سرطان (uicc) به مناسبت "هفته سرطان" در مرکز تخصصی رادیوتراپی و انکولوژی رضا (ع) مطابق جدول زمانی برگزار خواهد شد.
----------- 1396/11/08 : تاریخ درج خبر -----------
برگزاری کارگاه های رایگان یک روزه در هفته سرطان (1396/11/01)       برگزاری کارگاه های رایگان یک روزه در هفته سرطان (1396/11/01)
برگزاری کارگاه های رایگان یک روزه در زمینه های تغذیه، ژنتیک و روانشناسی
----------- 1396/11/01 : تاریخ درج خبر -----------
مرکز تخصصی رادیوتراپی و انکولوژی رضا (ع) عضو رسمی uicc (سازمان جهانی کنترل سرطان) (1396/09/18)  مرکز تخصصی رادیوتراپی و انکولوژی رضا (ع) عضو رسمی uicc (سازمان جهانی کنترل سرطان) (1396/09/18)
كمپين جهاني روز سرطان با آگاهي رساني و آموزش، جان ميليون ها نفر را از مرگ و مير ناشي از این بیماری با موضوع "من مي توانم، ما مي توانيم" نجات داده است.
----------- 1396/09/18 : تاریخ درج خبر -----------
بازدید دکتر ایازی معاون محترم اجتماعی وزرات بهداشت و هیات همراه از پروژه درحال احداث بیمارستان انکولوژی ناظران(1396/08/29)  بازدید دکتر ایازی معاون محترم اجتماعی وزرات بهداشت و هیات همراه از پروژه درحال احداث بیمارستان انکولوژی ناظران(1396/08/29)
به گزارش روابط عمومی انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی مشهد دکتر ایازی معاون اجتماعی وزارت بهداشت باتفاق هیاتی شامل دکتر نصیری مدیرکل موسسات خیریه وزارت بهداشت، دکتر حسینی معاون رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دکتر گلمکانی مشاور معاون اجتماعی وزارت بهداشت، دکتر قورچی معاون اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی مشهد و همچنین آقای ذوقی رییس دفتر قائم مقام دانشگاه علوم پزشکی مشهد از پروژه بیمارستان انکولوژی ناظران وابسته به انجمن بازدید نمودند.
----------- 1396/08/29 : تاریخ درج خبر -----------
نمایش 51 تا 60 از 273