تعرفه اتباع خارجی» خدمات درمانی

خدمات درمانی

جدول تعرفه ارایه خدمات درمانی مرکز - اتباع خارجی

(مبالغ اعلام شده تقریبی می باشد و درپایان براساس تعداد جلسات محاسبه می شود)

 
 
...در حال انجام عملیات لطفا منتظر بمانید