راهنمای مراجعین» ساعات کاری بخش ها و واحدها

ساعت کاری بخش ها

شیفت صبح: 07:00 الی 13:30
شیفت عصر: 14:00 الی 20:30
برای آشنایی با بخش پرتو درمانی به آدرسhttps://www.aparat.com/v/BqV0fمراجعه کنید
شیفت صبح: 07:30 الی 13:30
شیفت عصر: 13:30 الی 19:30
برای آشنایی با بخش شیمی درمانی به آدرسhttps://www.aparat.com/v/AbpK0مراجعه کنید
شیفت صبح: 07:30 الی 13:30
شیفت عصر: 13:30 الی 19:30
برای آشنایی با بخش آزمایشگاه به آدرسhttps://www.aparat.com/v/7xEzkمراجعه کنید
برای آشنایی با بخش آندوسکوپی به آدرسhttps://www.aparat.com/v/2afUEمراجعه کنید
ساعت فوق تخصص گوارش و کبد ساعت فوق تخصص گوارش و کبد ایام هفته
08:00 الی 10:00 دکتر حمیرا امتی 11:00 الی 14:00 دكتر قدرت اله سلطاني شنبه
___ ___ 10:00 الی 14:00 دكتر عبدالرسول حياتبخش یکشنبه
09:30 الی 11:00 دکتر قدرت اله سلطانی 08:00 الی 10:00 دکتر الهام مختاری امیرمجدی دوشنبه
___ ___ 08:00 الي 13:30 دكتر عبدالرسول حياتبخش سه شنبه
09:00 الی 11:00 دکتر مهدی زردادی 08:30 الی 10:00 دکتر افضل آقایی چهارشنبه
11:00 الي 14:00 دكتر قدرت اله سلطاني 08:00 الی 12:00 دكتر عبدالرسول حيات بخش پنج شنبه
برای آشنایی با بخش ماموگرافی به آدرسhttps://www.aparat.com/v/PNctRمراجعه کنید
برای آشنایی با بخش سی تی اسکن به آدرسhttps://www.aparat.com/v/NBCRnمراجعه کنید
برای آشنایی با بخش ام آر آی به آدرسhttps://www.aparat.com/v/FIwlbمراجعه کنید
  ساعت
ماموگرافی از ساعت 8:00 الی 19:30
رادیولوژی از ساعت 8:00 الی 19:30
سونوگرافی صبح: از ساعت 8:15 الی 10:15 (نوبت دهی به صورت حضوری)
سونوگرافی عصر: از ساعت 16:00 الی 19:30 (نوبت دهی به صورت تلفنی نیز صورت می گیرد)
سی تی اسکن از ساعت 8:00 الی 19:30 (نوبت دهی به صورت حضوری)
ام آر آي ساعت كاري از 07:30 الي 24:00
عصر صبح صبح ــــــ
ــــــ 09:00 الی 12:00 07:30 الی 08:45 روزهای هفته
خانم فاضلی - 18 الی 19 خانم جمالی نژاد خانم فاضلی شنبه
خانم جمالی نژاد - 17 الی 19 ــــــ خانم فاضلی یکشنبه

____
خانم جمالی نژاد خانم فاضلی دوشنبه
خانم فاضلی - 18 الی 19:30 خانم جمالی نژاد خانم فاضلی سه شنبه
خانم جمالی نژاد - 17 الی 19 ـــــــ خانم فاضلی چهارشنبه
ــــــ خانم جمالی نژاد خانم فاضلی پنج شنبه
برای گرفتن وقت قبلی مشاوره از ساعت 8:00 الی 14:30 با شماره 35234520 تماس حاصل فرمایید.
برای آشنایی با بخش روان شناسی به آدرسhttps://www.aparat.com/v/8Azyl و https://www.aparat.com/v/4UVTk مراجعه کنید
ـــــــ خانم قهرمان زاده
10:00 الي 16:00
شنبه
ـــــــ خانم قهرمان زاده
10:00 الي 16:00
يكشنبه
خانم رحمن زاده 15:00 الي 19:00 خانم قهرمان زاده 10:00 الي 16:00 دوشنبه
خانم صادقی مقدم 12:00 الي 19:00 خانم رحمن زاده 10:00 الي 12:00 سه شنبه
خانم رحمن زاده 15:00 الي 19:00 ـــــــ چهارشنبه
ـــــــ ـــــــ پنجشنبه
شیفت صبح: 07:30 الی 13:30
شیفت عصر: 13:30 الی 19:30
برای آشنایی با بخش آموزش بیمار به آدرسhttps://www.aparat.com/v/EavISمراجعه کنید
شیفت صبح: 09:00 الی 13:30
شیفت عصر: 14:00 الی19:30
برای آشنایی با بخش تجهیزات پزشکی به آدرسhttps://www.aparat.com/v/wUtA9مراجعه کنید
شیفت صبح: 08:00 الی 13:00
شیفت عصر: 14:00 الی19:30(روزهای پنجشنبه تا ساعت 17:30)
برای آشنایی با بخش داروخانه به آدرسhttps://www.aparat.com/v/l3Mdiمراجعه کنید
 
...در حال انجام عملیات لطفا منتظر بمانید