بخش ها»پاراکلینیک» پزشکی هسته ای

پزشكي هسته اي

شاخه ای از علم پزشکی است که در آن از تشعشع مواد رادیواکتیو در تشخیص و درمان بیماری ها استفاده می شود. مشخصه اصلی پزشکی هسته ای این است که تصاویر به دست آمده از اعضای بدن در آن نشان دهنده عملکرد عضو و وضعیت متابولیکی آن ها است، در صورتی که سایر روش های تصویربرداری مانند سی تی اسکن، سونوگرافی، ام.آر.آی عمدتا اطلاعاتی در خصوص آناتومی و ساختار عضو ارائه میدهند.           

خدمات بخش پزشکی هسته ای این مرکز مشتمل بر اسکن های هسته ای از ارگان های مختلف بدن مانند اسکن قلب، مغز، ریه، کلیه، استخوان ها و ... می باشد.

برای آشنایی با بخش پزشکی هسته ای به آدرسhttps://www.aparat.com/v/BqV0f
...در حال انجام عملیات لطفا منتظر بمانید