فعالیت ها» برنامه های فرهنگی و هنری
برنامه های فرهنگی و هنری
سال 1399
  • تقدیر از معلمان رابط انجمن و اداره آموزش و پرورش (1399/02/10)
  • قدردانی به رسم هر ساله از پزشکان مرکز(1399/06/01)
  • روز جهانی فیزیک پزشکی و روز جهانی پرتوکار (1399/08/19)
  • روز حسابدار (1399/09/15)
  • تبریک روز زن به پرسنل و بیماران مرکز(1399/11/15)
...در حال انجام عملیات لطفا منتظر بمانید