گالری عکس» بازدیدها
بازدیدها
سال 1396
  • بازدید اعضا کارگروه ارتقا سلامت کار انجمن مدیران صنایع خراسان ازمرکز (96/07/24)
  • بازدید دکتر ایازی معاون محترم اجتماعی وزرات بهداشت و هیات همراه از پروژه درحال احداث بیمارستان انکولوژی ناظران(1396/08/29)
  • بازدید مهندس سید محمد پژمان و هیات همراه از مرکز و بیمارستان ناظران (1396/11/18)
...در حال انجام عملیات لطفا منتظر بمانید