گالری عکس» جلسات
جلسات
سال 1396 به قبل
  • جلسه مجمع عمومی مرکز تخصصی رادیوتراپی و انکولوژی رضا (ع)
  • جلسه کمیته روابط عمومی
  • جلسه هم انديشي و همكاري مسئولين مركز تخصصی رادیوتراپی و انکولوژی رضا(ع) با بيمارستان فوق تخصصي رضوي
  • گرد همایی اعضاء هیئت امناء و هیئت مدیره در سالن کنفرانس مرکز تخصصی رادیوتراپی و انکولوژی رضا (ع)
  • دومین جلسه توجیهی قوانین کار و تامین اجتماعی
  • جلسه گرد همایی خیرین محترم در بیمارستان انکولوژی ناظران و بازدید از مرکز تخصصی رادیوتراپی و انکولوژی رضا (ع)
  • جلسه مجمع عمومی عادی سالانه انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی مشهد 3 تیرماه 1395
...در حال انجام عملیات لطفا منتظر بمانید