گالری عکس» جلسات
جلسات
سال 1397
  • برگزاری دومین نشست کارگروه هم اندیشی تعامل دانشگاه و انجمن (1397/07/11)
  • انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی مشهد برگزیده مجمع سلامت (1397/08/03)
  • برگزاری نشست مشترک خبری مدیران دانشگاه علوم پزشکی مشهد و انجمن (1397/10/13)
  • برگزاری جلسه مجمع عمومی به طور فوق العاده انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی مشهد (1397/10/16)
...در حال انجام عملیات لطفا منتظر بمانید